..................................................................ASHIHARA KARATE 111.....................................................................

                                                                                             Blocaje 

 

          Soto uke         Gedan barai         Uchi uke          Jodan uke

 

                                                                              Lovituri de brate

 

       Seiken chudan tsuki                         Seiken ago uchi                        Shomen uraken

 

                                                   Lovituri de picior

                                                        Mawashi hiza geri

 

                vor urma si altele :D